Voor de Provinciale Commissie Leefomgeving van de Provincie Utrecht hebben we vier films gemaakt, met in de hoofdrol jonge wetenschappers. Deze wetenschappers, expert op het gebied van duurzaamheid, vertellen Gedeputeerde én Provinciale Staten over de urgentie van de uitvoer van ontwikkeld beleid en de achterstand hierin. Elk afzonderlijk verhaal wordt vertelt met de nodige urgentie, en zelfs achterstand.

Bekijk de vier klimaatfilms

Compilatiefilm

Naast de vier afzonderlijke films is een compilatiefilm ontwikkeld. Deze film wordt gebruikt in verschillende uitgaven binnen de Provincie Utrecht.

Over de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is een onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, water, groen, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en ontwikkeling van het landelijk gebied) raken.